Jak cytować publikację

Możliwości zastosowania azjatyckiego modelu rozwojowego w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej

Format cytowania:
HąZłA, Marceli. Możliwości zastosowania azjatyckiego modelu rozwojowego w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, p. 164-180, kwi. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-19-2021/art/19030/>. Date accessed: 26 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.20.056.13496.