Jak cytować publikację

W pułapce pragnień. Twórcza autonomia dorobku reżyserskiego Kang-shenga Lee. Refleksje na tle filmografii Ming-lianga Tsaia

Format cytowania:
ZWOLAN, Marcin. W pułapce pragnień. Twórcza autonomia dorobku reżyserskiego Kang-shenga Lee. Refleksje na tle filmografii Ming-lianga Tsaia. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, p. 152-163, kwi. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-19-2021/art/19031/>. Date accessed: 26 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.20.055.13495.