Jak cytować publikację

Chińskie nauki o drodze i dążeniu do doskonałości

Format cytowania:
ZEIDLER, Kamil. Chińskie nauki o drodze i dążeniu do doskonałości. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, p. 7-12, kwi. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-19-2021/art/19040/>. Date accessed: 26 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.20.046.13486.