Jak cytować publikację

Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce

Format cytowania:
AZIEWICZ, Dominik. Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, p. 235-249, gru. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-20-2021/art/20633/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.014.14846.