Jak cytować publikację

Labor market duality in Japan: A resilience perspective

Format cytowania:
DZIENIS, Anna Maria. Labor market duality in Japan: A resilience perspective. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, p. 187-207, gru. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-20-2021/art/20636/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.007.14839.