Jak cytować publikację

Postrzeganie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Chinach i Stanach Zjednoczonych

Format cytowania:
BIELIńSKI, Tomasz; LEWIńSKA, Małgorzata. Postrzeganie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, p. 98-117, gru. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-20-2021/art/20641/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.002.14834.