Jak cytować publikację

Australijsko-chiński handel towarowy w kontekście RCEP i wojny handlowej – diagnoza i perspektywy rozwoju

Format cytowania:
PANGSY-KANIA, Sylwia; KANIA, Katarzyna. Australijsko-chiński handel towarowy w kontekście RCEP i wojny handlowej – diagnoza i perspektywy rozwoju. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, p. 68-97, gru. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-20-2021/art/20642/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.001.14833.