Jak cytować publikację

Restytucja dóbr kultury utraconych przez Chińską Republikę Ludową na przykładzie odzyskiwania brązowych głów zwierząt z Yuanming Yuan

Format cytowania:
GUSS, Aleksandra. Restytucja dóbr kultury utraconych przez Chińską Republikę Ludową na przykładzie odzyskiwania brązowych głów zwierząt z Yuanming Yuan. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, p. 38-54, gru. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-20-2021/art/20644/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.005.14837.