Jak cytować publikację

Prawna ochrona zwierząt w Chinach. Aspekty filozoficzne i prawne

Format cytowania:
JANKOWSKI, Wojciech. Prawna ochrona zwierząt w Chinach. Aspekty filozoficzne i prawne. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, p. 23-37, gru. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-20-2021/art/20645/>. Date accessed: 16 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.004.14836.