Jak cytować publikację

Zrozumieć Chiny. Sytuacja geopolityczna Chin, jej konsekwencje dla Polski i polskiego biznesu. Seminarium naukowo-gospodarcze, Centrum Hevelianum, Gdańsk, 26 maja 2022 r.

Format cytowania:
SZABAT, Milena. Zrozumieć Chiny. Sytuacja geopolityczna Chin, jej konsekwencje dla Polski i polskiego biznesu. Seminarium naukowo-gospodarcze, Centrum Hevelianum, Gdańsk, 26 maja 2022 r. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 229-231, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21899/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/DOI: 10.4467/23538724GS.22.035.16151.