Jak cytować publikację

Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie 1853–1941 [From Conflict to Conflict. Japanese-American relations 1853–1941], Wydawnictwo Glow Book, Sieradz 2021, pp. 307

Format cytowania:
PIETRASIK, Kamil. Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie 1853–1941 [From Conflict to Conflict. Japanese-American relations 1853–1941], Wydawnictwo Glow Book, Sieradz 2021, pp. 307. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 228-228, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21900/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.034.16150.