Jak cytować publikację

Tadeusz Dmochowski (1962–2022)

Format cytowania:
HARCIAREK, Michał. Tadeusz Dmochowski (1962–2022). Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 221-224, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21901/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.033.16149.