Jak cytować publikację

Różnice w kulturze i organizacji pracy na planie filmowym w Indiach i w Polsce. Przypadek tamilskiego filmu pt. Mersal

Format cytowania:
MAJ, Jakub. Różnice w kulturze i organizacji pracy na planie filmowym w Indiach i w Polsce. Przypadek tamilskiego filmu pt. Mersal. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 203-215, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21903/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.031.16147.