Jak cytować publikację

Jakość życia a kultura na przykładzie wybranych państw Azji Wschodniej – Chin, Japonii, Korei Południowej i Hongkongu

Format cytowania:
SZULC-FISCHER, Paulina. Jakość życia a kultura na przykładzie wybranych państw Azji Wschodniej – Chin, Japonii, Korei Południowej i Hongkongu. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 189-202, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21904/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.030.16146.