Jak cytować publikację

Organizacyjne aspekty stosunków międzynarodowych w turystyce na przykładzie aktywności Wietnamu w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN

Format cytowania:
MOSKA, Waldemar; MOSKA, Owidiusz. Organizacyjne aspekty stosunków międzynarodowych w turystyce na przykładzie aktywności Wietnamu w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 180-188, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21905/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.029.16145.