Jak cytować publikację

Forma pisemna i elektroniczna umów w prawie singapurskim

Format cytowania:
MACIEJEWSKA-SZAłAS, Maja. Forma pisemna i elektroniczna umów w prawie singapurskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 163-179, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21906/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.028.16144.