Jak cytować publikację

Historyczne i kulturowe uwarunkowania picia alkoholu w Chinach

Format cytowania:
BOGDAńSKA, Eliza. Historyczne i kulturowe uwarunkowania picia alkoholu w Chinach. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 146-162, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21907/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.027.16143.