Jak cytować publikację

Analiza motywacji, problemów i potrzeb chińskich młodszych nauczycieli języka polskiego jako obcego

Format cytowania:
WANG, Jing; ZHANG, Huiling; CAO, Yang. Analiza motywacji, problemów i potrzeb chińskich młodszych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 129-145, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21908/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.026.16142.