Jak cytować publikację

Budowa nowej socjalistycznej kultury: mobilne zespoły projekcyjne jako narzędzie propagandy w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1949–1966

Format cytowania:
GRUSZCZYńSKI, Oskar. Budowa nowej socjalistycznej kultury: mobilne zespoły projekcyjne jako narzędzie propagandy w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1949–1966. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 80-94, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21910/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.023.16139.