Jak cytować publikację

Curator Economy w Chinach – odpowiedź na specyfikę rynku czy zapowiedź nadchodzących zmian w światowym handlu elektronicznym?

Format cytowania:
HąZłA, Marceli. Curator Economy w Chinach – odpowiedź na specyfikę rynku czy zapowiedź nadchodzących zmian w światowym handlu elektronicznym?. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 95-112, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21911/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.024.16140.