Jak cytować publikację

Reformy polityczne i budowa praworządności w dobie informatyzacji

Format cytowania:
HUA, Lin. Reformy polityczne i budowa praworządności w dobie informatyzacji. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 50-77, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21912/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.022.16138.