Jak cytować publikację

Barbarzyńca za przepierzeniem. Przedstawienia Europejczyków na japońskich parawanach okresu nanban. Studium na przykładzie parawanu Kanō Naizena pt. Odjazd barbarzyńców z Południa

Format cytowania:
SWADZYNIAK, Barbara. Barbarzyńca za przepierzeniem. Przedstawienia Europejczyków na japońskich parawanach okresu nanban. Studium na przykładzie parawanu Kanō Naizena pt. Odjazd barbarzyńców z Południa. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 41-49, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21913/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.021.16137.