Jak cytować publikację

Premier Japonii Abe Shinzō jako światowy przywódca Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku

Format cytowania:
BOCHORODYCZ, Beata. Premier Japonii Abe Shinzō jako światowy przywódca Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, p. 7-26, sie. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-21-2022/art/21915/>. Date accessed: 29 sie. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.019.16135.