Jak cytować publikację

Sic itur ad astra – wyścig Chin o dominację ekonomiczną i technologiczną w przestrzeni kosmicznej

Format cytowania:
PANGSY-KANIA, Sylwia; KANIA, Katarzyna. Sic itur ad astra – wyścig Chin o dominację ekonomiczną i technologiczną w przestrzeni kosmicznej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, p. 79-92, gru. 2022. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2022/Zeszyt-22-2022/art/22769/>. Date accessed: 21 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.041.17013.