Jak cytować publikację

Małżeństwa de facto w Japonii wobec wyzwań COVID-19

Format cytowania:
KAMIńSKI, Konrad. Małżeństwa de facto w Japonii wobec wyzwań COVID-19. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, p. 180-193, sie. 2023. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2023/Zeszyt-23-2023/art/24048/>. Date accessed: 31 sie. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.011.18157.