Jak cytować publikację

Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości

Format cytowania:
AMBROZIAK, Łukasz. Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 47-61, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4015/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.003.2388.