Jak cytować publikację

Struktura i funkcjonowanie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w europejskiej unii bankowej

Format cytowania:
JUNEVI&EGRAVE;IUS, Algis; PUIDOKAS, Mindaugas. Struktura i funkcjonowanie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w europejskiej unii bankowej. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 77-88, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4017/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.005.2390.