Jak cytować publikację

Konkurencyjność systemu podatkowego Litwy na tle krajów Unii Europejskiej

Format cytowania:
GRYNIA, Alina. Konkurencyjność systemu podatkowego Litwy na tle krajów Unii Europejskiej. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 125-139, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4021/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.009.2394.