Jak cytować publikację

Obsługa celna i wprowadzanie towarów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu towarowego

Format cytowania:
CZERMIńSKA, Małgorzata. Obsługa celna i wprowadzanie towarów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu towarowego. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 166-179, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4024/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.012.2397.