Jak cytować publikację

Interdyscyplinarność współczesnej teorii przedsiębiorstwa – implikacje dla strategii konkurencyjności w dobie globalizacji

Format cytowania:
ROSIńSKA-BUKOWSKA, Magdalena. Interdyscyplinarność współczesnej teorii przedsiębiorstwa – implikacje dla strategii konkurencyjności w dobie globalizacji. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 406-418, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4043/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.029.2414.