Jak cytować publikację

Związek między innowacyjnością a konkurencyjnością międzynarodową przedsiębiorstw. Analiza porównawcza dla Czech, Polski i Węgier

Format cytowania:
LEWANDOWSKA, Małgorzata Stefania. Związek między innowacyjnością a konkurencyjnością międzynarodową przedsiębiorstw. Analiza porównawcza dla Czech, Polski i Węgier. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 444-458, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4046/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.032.2417.