Jak cytować publikację

Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalnooeci badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw

Format cytowania:
ODROBINA, Anna. Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalnooeci badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw. International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, p. 459-469, sty. 2015. ISSN 2353-9496. Available at: <https://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4047/>. Date accessed: 05 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.033.2418.