Jak cytować publikację

Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Niespokojny wiek XV. Pomiędzy wiarą, religią i polityką”, Uniwersytet Gdański, Instytut Historii, 13 stycznia 2020 r.

Format cytowania:
PANER, Anna. Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Niespokojny wiek XV. Pomiędzy wiarą, religią i polityką”, Uniwersytet Gdański, Instytut Historii, 13 stycznia 2020 r. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/1, p. 529-531, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_1/art/20551/>. Date accessed: 14 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.049.15109.