Jak cytować publikację

Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału UPA w latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacjiw latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacji

Format cytowania:
HALCZAK, Bohdan. Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału UPA w latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacjiw latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacji. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/1, p. 425-437, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_1/art/20557/>. Date accessed: 14 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.043.15103.