Jak cytować publikację

„Wbrew przysiędze” – dezercje w Wojsku Polskim w latach 1944–1947

Format cytowania:
JARNO, Witold. „Wbrew przysiędze” – dezercje w Wojsku Polskim w latach 1944–1947. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/1, p. 397-424, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_1/art/20558/>. Date accessed: 14 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.042.15102.