Jak cytować publikację

Lojalność i wiarołomstwo jako oś Cezariańskiej narracji poświęconej wojnie: propaganda i kontekst kulturowy w Commentarii de bello Gallico

Format cytowania:
FASZCZA, Michał Norbert. Lojalność i wiarołomstwo jako oś Cezariańskiej narracji poświęconej wojnie: propaganda i kontekst kulturowy w Commentarii de bello Gallico. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/1, p. 53-80, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_1/art/20574/>. Date accessed: 14 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.026.15086.