Jak cytować publikację

Lojalność i zdrada dowódców oraz dostojników w imperium Achemenidów za panowania Wielkiego Króla Artakserksesa II

Format cytowania:
PODRAZIK, Michał. Lojalność i zdrada dowódców oraz dostojników w imperium Achemenidów za panowania Wielkiego Króla Artakserksesa II. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/1, p. 37-52, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_1/art/20575/>. Date accessed: 14 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.025.15085.