Jak cytować publikację

Epidemie i pandemie w wybranych polskich podręcznikach szkolnych historii dla szkół średnich po 1989 r.

Format cytowania:
KOSZNICKI, Michał. Epidemie i pandemie w wybranych polskich podręcznikach szkolnych historii dla szkół średnich po 1989 r. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/2, p. 416-429, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_2/art/20864/>. Date accessed: 30 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.022.15004.