Jak cytować publikację

„Przenosząc się ciągle z miejsca na miejsce obyczajem Numidów”. Jagiellońscy władcy i ich rodziny w czasie morowego powietrza w XV–XVI w.

Format cytowania:
JANUSZEK-SIERADZKA, Agnieszka. „Przenosząc się ciągle z miejsca na miejsce obyczajem Numidów”. Jagiellońscy władcy i ich rodziny w czasie morowego powietrza w XV–XVI w. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/2, p. 93-108, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_2/art/20879/>. Date accessed: 30 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.007.14989.