Jak cytować publikację

Walka z czarną śmiercią w świetle wybranych pism i traktatów z XIV w.

Format cytowania:
SMOłUCHA, Janusz. Walka z czarną śmiercią w świetle wybranych pism i traktatów z XIV w. Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/2, p. 31-43, gru. 2021. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2021/Tom-12-2021_2/art/20883/>. Date accessed: 30 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.21.003.14985.