Jak cytować publikację

Iwan Iwanowicz Bielanin, wygnaniec rosyjski w Gdańsku. Przyczynek do „międzynarodówki szpiegowskiej” Wolnego Miasta lat 1920–1939

Format cytowania:
SK&OACUTE;RA, Wojciech. Iwan Iwanowicz Bielanin, wygnaniec rosyjski w Gdańsku. Przyczynek do „międzynarodówki szpiegowskiej” Wolnego Miasta lat 1920–1939. Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), p. 306-328, lip. 2014. ISSN 2391-6001. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/2014/Tom-5-(2014)/art/3253/>. Date accessed: 24 lip. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/23916001HG.14.016.2681.