Jak cytować publikację

Особенности пунктуации при слове действительно

Format cytowania:
BUDANOVA (Буданова), Tamara (Тамара Анатольевна). Особенности пунктуации при слове действительно. Język i metoda, 2021, 7, p. 35-47, wrz. 2021. ISSN 2391-9981. Available at: <https://www.ejournals.eu/Language-and-Method/2021/7/art/19793/>. Date accessed: 22 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.004.14236.