Jak cytować publikację

Applying critical social work theory in practice

Format cytowania:
PAYNE, Malcolm. Applying critical social work theory in practice. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22 numer 3, p. 169-193, sty. 2018. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2017/Numer-3/art/10640/>. Date accessed: 10 sty. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.17.011.8006.