Jak cytować publikację

O zarządzaniu dzieciństwem w pracy socjalnej w kontekście instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem

Format cytowania:
ORNACKA, Katarzyna; MIREWSKA, Elżbieta. O zarządzaniu dzieciństwem w pracy socjalnej w kontekście instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22 numer 3, p. 195-212, sty. 2018. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2017/Numer-3/art/10641/>. Date accessed: 10 sty. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.17.012.8007.