Jak cytować publikację

Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej

Format cytowania:
KASZYńSKI, Hubert; MACIEJEWSKA, Olga; ORNACKA, Katarzyna. Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23 numer 1, p. 21-33, mar. 2018. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2018/Numer-1/art/11532/>. Date accessed: 24 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.18.002.8636.