Jak cytować publikację

Krótka refleksja nad tendencjami wykorzystywania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przez pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej

Format cytowania:
KOłODZIEJCZYK, Agnieszka. Krótka refleksja nad tendencjami wykorzystywania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przez pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24 Numer 4, p. 311-322, gru. 2019. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2019/Numer-4/art/15556/>. Date accessed: 09 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.19.026.12010.