Jak cytować publikację

Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej, psychologii, pedagogice i medycynie

Format cytowania:
MIś, Lucjan. Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej, psychologii, pedagogice i medycynie. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24 Numer 4, p. 283-296, gru. 2019. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2019/Numer-4/art/15557/>. Date accessed: 09 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.19.024.12008.