Jak cytować publikację

Godność osoby jako wartość w pracy socjalnej – wyzwania dla kształcenia

Format cytowania:
KAMIńSKI, Tadeusz. Godność osoby jako wartość w pracy socjalnej – wyzwania dla kształcenia. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24 Numer 4, p. 253-262, gru. 2019. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2019/Numer-4/art/15559/>. Date accessed: 09 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.19.022.12006.