Jak cytować publikację

"Medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego, jak medycyna na szeroką skalę". Rudolf Virchow a społeczne nauki stosowane

Format cytowania:
CYMBROWSKI, Borys. "Medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego, jak medycyna na szeroką skalę". Rudolf Virchow a społeczne nauki stosowane. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24 Numer 4, p. 245-252, gru. 2019. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2019/Numer-4/art/15560/>. Date accessed: 09 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.19.021.12005.