Jak cytować publikację

Recenzje/Reviews

Format cytowania:
, . Recenzje/Reviews. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25 Numer 1, p. 93-96, mar. 2020. ISSN 2449-6138. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZPS/2020/Numer-1/art/16451/>. Date accessed: 30 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496138ZPS.20.012.12088.